Ziekte bij kinderen

Ziekte bij kinderen

Kinderdagverblijf De 3 Leeuwtjes heeft richtlijnen opgesteld conform de Wet bestrijding Infectieziekten waarin beschreven staat hoe te handelen in geval van ziekte van kinderen. De richtlijnen zijn van toepassing voor alle vormen van kinderopvang. Kinderen die ziek zijn kunnen om de volgende redenen het kinderdagverblijf niet bezoeken:

 1. het dagverblijf is niet (voldoende) toegerust op zieke kinderen in verband met overdracht of besmettingsgevaar;
 2. zieke kinderen horen in hun eigen omgeving bij ouders of verzorgers te zijn om de aandacht te kunnen krijgen die ze nodig hebben. Immers thuis voelen de kinderen zich meer op hun gemak, want thuis is het rustig en mama of papa is bij ze.

Wanneer blijkt dat een kind ziek is op het kinderdagverblijf, wordt er contact opgenomen met ouder/verzorger. Aan hen wordt gevraagd om hun kind op te halen. Een ouder/verzorger heeft niet altijd de mogelijkheid om gelijk het kind op te komen halen. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden. Samen wordt tot een oplossing gekomen of er wordt aan de ouder/verzorger gevraagd om hun achterwacht in te schakelen.

Hoe kun je merken dat een kind ziek is

Op basis van lichamelijke kenmerken, gedrag en andere signalen kun je al gauw merken of een kind ziek is. Uiteraard wordt het lichaamstemperatuur ook opgemeten. Boven 38,5 graden Celsius wordt het kind als ziek beschouwt.

Wanneer mogen kinderen niet komen?

 • Bof
 • Ernstige diarree
 • Geelzucht
 • Koorts hoger dan 38,5 graden Celsius
 • Kinkhoest
 • Mazelen
 • Braken
 • Rode hond
 • Roodvonk
 • Waterpokken
 • RS-virus
 • Krentenbaard
 • Hersenvliesontsteking

Medicijngebruik

Bij Kleinschalige kinderdagverblijf De 3 Leeuwtjes hebben we geen medicijnen. Wanneer u wilt dat wij uw kind medicijnen toedienen, verzoeken we u als ouder/verzorger de overeenkomst gebruik geneesmiddelen in te vullen en te ondertekenen. Dit geldt ook voor homeopathische geneesmiddelen en zelfzorgmiddelen. Op het medicijn moet duidelijk staan:

 • naam van het kind
 • gebruiksaanwijzing
 • houdbaarheidsdatum

Kinderdagverblijf De 3 Leeuwtjes geeft geen zetpil/paracetamol.

Zetpil/paracetamol

Heeft u uw kind de avond of de nacht voor het bezoek aan het kinderdagverblijf een zetpil/paracetamol, wilt u dan de pedagogisch medewerker daar van op de hoogte stellen. We benadrukken dat het niet de bedoeling is om het kind een zetpil/paracetamol toe te dienen als het kind naar het kinderdagverblijf komt. Na een paar uur, als de zetpil/paracetamol is uitgewerkt, kan de koorts omhoog schieten en kan gevaar van een koortsstuip ontstaan. Wij, als kinderdagverblijf De 3 Leeuwtjes, kunnen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen.

0078-2019-002 illustratie voetstapjes