Kindvolgsysteem

Kindvolgsysteem

De 3 Leeuwtjes volgt de kinderen in hun ontwikkeling met het kindvolgsysteem Pravoo . Wij vinden het erg belangrijk dat de ontwikkeling goed verloopt in de jonge levensjaren van u kind en dragen hier graag aan bij. Dit doen wij door goed te kijken naar u kind en op zijn of haar behoefte in te spelen. Door gebruik te maken van het kindvolgsysteem pravoo krijgen wij een goed beeld van alle ontwikkelingsgebieden van uw kind.

De observaties van de kinderen worden verricht door de mentor van het kind zelf. Een mentor is een vaste pedagogisch medewerker die het kind regelmatig opvangt en goed kent. De mentor is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van het kind en de informatie overdracht naar ouders toe. Op het klasbord hangt een lijst met de namen van de mentoren en de verdeling van de kinderen onder de mentoren.

IMG_1530
0078-2019-002 illustratie voetstapjes