Samen opvoeden

Samen opvoeden

Opvoeden doe je samen, en dat geldt ook voor de kinderopvang. Samen kijken, verwonderen en afstemmen over al de ontwikkelingen die uw kind doormaakt. Om uw kind goed te kunnen volgen en te stimuleren in zijn ontwikkeling vinden we regelmatig contact met u als ouder heel belangrijk. Vanaf het moment dat uw kind bij De 3 Leeuwtjes is geplaatst is tot dat we afscheid nemen van elkaar, zijn er verschillende momenten waarop we met elkaar uitwisselen over uw kind.

buiten spelen

Overleg met ouders

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. U vertelt over uw kind, dat gaat over hele praktische zaken, zoals eet- en slaapgewoontes maar ook wat uw kind nu zo bijzonder maakt. Wij vertellen hoe wij bij De 3 Leeuwtjes werken, wat we belangrijk vinden en wat u van ons kan verwacht

Het intakegesprek is de start van overleg op dagelijkse basis. De ouders en medewerkers spreken elkaar tijdens het brengen en halen van de kinderen. Dat is een mooi moment om uit te wisselen over hoe het gaat met uw kind, zowel thuis als bij De 3 Leeuwtjes . Daar nemen wij graag de tijd voor.

Naast het dagelijkse contact vindt er een keer per jaar een oudergesprek plaats tussen de ouders en medewerkers. We vinden het belangrijk om in dit gesprek, samen met u, nog wat uitgebreider in te gaan op de ontwikkelingen die uw kind doormaakt.

Eens per jaar organiseert De 3 Leeuwtjes een ouderavond voor ouders. Deze ouderavonden zijn bedoeld om te informeren en inspireren. Ook bieden deze avonden de gelegenheid om De 3 Leeuwtjes, de medewerkers en de ouders weer op een andere manier te ontmoeten.

0078-2019-002 illustratie voetstapjes