Inspectierapport

Inspectierapport

Voordat een organisatie ingeschreven wordt in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), komt er een GGD-inspecteur langs. Deze controleert onder andere:

  • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
  • hoe de medewerkers met de kinderen omgaan en het pedagogisch beleidsplan;
  • de werkwijze van de medewerkers;
  • of de beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. De kinderopvangorganisatie moet het rapport plaatsen op de eigen website. Of op een andere manier toegankelijk maken voor ouders.

De inspectierapporten worden gepubliceerd op de website maar zijn ook in te zien op de locatie.

De GGD controleert jaarlijks of Kleinschalig Kinderdagverblijf De 3 Leeuwtjes voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.

Hieronder treft u een link naar alle inspecties aan.

0078-2019-002 illustratie voetstapjes