Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan

De 3 Leeuwtjes staat voor veel liefde en aandacht voor het individuele kind. Wij proberen voor ieder kind een stabiele, veilige plaats te creëren door te werken met vaste leidsters. Door de kleinschaligheid zal het kind veelal dezelfde vriendjes en vriendinnetjes treffen. Wat is er nou leuker dan in een kleine overzichtelijke groep kennis te maken met kinderen van verschillende leeftijden, samen te spelen, op ontdekkingstocht te gaan en je te ontwikkelen!

De 3 Leeuwtjes benadert kinderen op een positieve manier zodat kinderen vertrouwen krijgen in zichzelf, ‘wat kun jij goed tekenen!’. Door kinderen te accepteren zoals ze zijn, geef je hun het gevoel; ik mag er zijn!

We zijn alert op signalen die kinderen afgeven, zo kunnen we inspelen op persoonlijke behoeften.

De 3 Leeuwtjes vind belangrijk dat:

  • elk kind is uniek
  • elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en tijd
  • elk kind heeft een basis nodig van veiligheid en vertrouwen
  • structuur en regelmaat
  • een goed contact met de ouders

We proberen de kinderen te leren respect voor elkaar te hebben en rekening te houden met elkaar. Daarnaast vinden wij ook van belang om het kind kennis te laten maken met de natuur en dier. Samen spelen, samen dingen ondernemen is het leukste wat er is!

We werken volgens de 4 basisdoelen van prof. Riksen-Walraven, die opgesteld zijn door de overheid.

Deze basisdoelen zijn:

  • emotionele veiligheid
  • persoonlijke competenties
  • sociale competentie
  • overdracht waarden en normen

Pedagogisch beleidsplan lezen?

Wilt u onze compleet pedagogisch beleidsplan lezen of heeft u vragen? Bekijk deze op onze website of neem contact met ons op.

0078-002-2018 illustratie leeuwtje op de rand