Klachtenprocedure

Klachtenprocedures

We willen graag dat u tevreden bent over onze kinderopvang. Daar doen wij ons uiterste best voor. Wij waarderen uw mening enorm en als u een opmerking, een wens, of juist een meningsverschil met een medewerker of een klacht heeft, willen wij dat graag horen. Wij zullen ernaar streven om in goede harmonie tot een oplossing te komen.

  • Klachten kunnen gaan over o.a de volgende onderwerpen:
  • klachten over de omgang met ouder/kind
  • klachten over de verzorging van uw kind
  • klachten over het aanbod en/of pedagogisch handelen
  • klachten over het niet nakomen van afspraken
  • klachten over de diensten van het management

Wat kunt u doen met uw klacht?

U kunt de interne klachtenprocedure doorlopen:

Interne klachtenprocedure

De eerste stap is dat u dit bespreekt met de medewerker om wie het gaat.  De betreffende medewerker probeert de klacht met u op te lossen.

De klacht wordt niet naar tevredenheid opgelost of gaat over de organisatie in het algemeen, dan richt u zich tot de manager of tot de directie van de organisatie. Deze probeert de klacht in overleg met u en de betrokken medewerker op te lossen.

Is uw klacht niet verholpen? Dan kunt u zich, indien u dit wilt, wenden tot de externe geschillen commissie.

Externe klachtenprocedure

Nadat u de interne klachtenprocedure hebt doorlopen en u bent niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld, kunt u zich als ouder wenden tot de Stichting geschillencommissie Kinderopvang (www.geschillencommissiekinderopvang.nl) waar onze organisatie bij aangesloten is.

Oudercommissieleden kunnen zich ook wenden tot de geschillencommissie Kinderopvang.

0078-2019-002 illustratie voetstapjes